Kumpulan Facebook bekas pelajar SMTM

fbJika anda mencari kawan-kawan lama mengikut batch anda di Facebook, sila taip nama kumpulan seperti di bawah ini dalam Facebook.

  • SEKOLAH TEKNIK MELAKA  BATCH 92/93
  • TI Melaka 77-80 Alumni
  • TI Melaka 77-78
  • SMTM- ALUMNI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK BUKIT PIATU MELAKA BATCH 2005/2006
  • Ex SM Teknik Melaka Bukit Piatu batch 1986/1987

Kumpulan umum

  • Sekolah Menengah Teknik Melaka (sekolah sekarang)
  • Ex Teknik Melaka
  • Time Smtm
  • X-student Teknik Melaka

Sila maklum kepada kami jika anda ingin kongsi kumpulan FB batch anda. Email info kepada altimaperdana@yahoo.com atau tuliskan nama kumpulan anda di dalam kotak pesanan di bawah pos ini.

Visi, Misi, Objektif dan KPI ALTIMA

altima big logo

Visi

Wujud sebagai sebuah persatuan bekas pelajar yand berdaya maju dalam segala segi dan bidang serta terunggul di malaysia ( exist as an organization of ex-student which has strength ability in all fields to be the “best” in Malaysia)

Misi

Bersatu membawa berkat.

Objektif

1. Persatuan sebagai landasan penyatuan pelajar (Foundation of ex- students unity)

2. Mewujud dan menyimpan maklumat bekas pelajar (Database) yang terkini (Establish and keeping up-to-date details/info of ex-students)

3. Menjalin hubungan dan berkerjasama dengan pihak sekolah, PIBG dan lain-lain organisasi (Networking and collaboration with school, PIBG and other organizations)

4. Merancang dan melaksanakan aktiviti demi kepentingan ahli persatuan, pelajar SMTM, pengurusan sekolah, PIBG, masyarakat dan negara ( Organize and implement of such activities which create benefit for members, students, teachers, PIBG, community and nation)

Key Performance Indicators (KPI)

1. Mempunyai bilangan ahli berdaftar seramai 5,000 orang pada tahun 2010 (To achieve 5,000 of total registered members by 2010)

2. Mempunyai aset tetap/semasa sejumlah RM 1,000, 000 juta pada tahun 2010 (To achieve RM 1, 000, 000 million of total fix/current asset by 2010)

3. Memastikan wujudnya networking di kalangan bekas pelajar dalam pelbagai bidang (Politik, ekonomi, sosial, Teknologi Dll) yang dapat menyumbang kepada persatuan, sekolah, masyarakat dan negara (To ensure an existence of networking between ex-student in varies fields i.e. politic, economic, social, technology, etc) enable significant contribution to Altima, school, community and nation)