Senarai ahli ALTIMA (sebelum 2013)

Senarai ahli ini adalah senarai sebelum 2013. Ia sedang dikemaskinikan. Senarai baru akan dipapar semula tidak lama lagi. Sekiranya anda ada sebarang kemusyhkilan, sila tinggalkan pesanan di dalam kotak di bawah pos ini. Terima kasih.

No. Ahli Thn Masuk Nama
00001 1974 Hashim Bin Buyu
00002 1975 Saadon Bin Puji
00003 1979 Mohamad Salleh Bin Abdullah
00004
00005 1974 Rahmat Bin Yusof
00006
00007 Ahmad Misbah Bin Md Jan
00008
00009 1980 Abd Hamid Bin Buang
00010
00011 1986 Asniza Bte Hj Sarmo
00012 1988 Khairul Faizi Bin Rohani
00013 1980 Prakash A/L Periakaruppan
00014 1993 Shamsul Bahrein Bin Mohamad
00015 1990 Yasirah Bte Md Adnan
00016 1987 Azme Bin Hamzah
00017 1988 Izham Bin Ibrahim
00018 1991 Mohamad Idrus Bin Mohamad Don
00019 1989 Hamidah Bte Mohd Noh
00020 1987 Rosman Bin Tawel
00021 1989 Rozila Bte Jamaludin
00022 1991 Hamezan Bin Abdul Hamid
00023 1990 Suhaila Bte Mohd Husin
00024 1998 Habibah Bte Mohtar
00025 1989 Bakhtiar Bin Awang
00026 1986 Hamidi Bin Achin
00027 1987 Azharin Bin Arshad
00028 1985 Chiew Teo Ann
00029 1990 Hafazah Bte Othman
00030 1984 Samsudin Bin Hassan
00031 1987 Hizam Bin Abu Bakar
00032 1980 Tajudin Bin Husin
00033 1991 Norshiha Bte Hj Salon@Sailon
00034 1985 Zulkefly Bin Othman
00035 1990 Suriyati Bte Yaapar
00036 1987 Anas Shahrom Bin Mohd Yusof
00037 1991 Suraya Bte Ibrahim
00038
00039 1990 Norasyikin Bte Shaari
00040 1991 Ana Juzaimy Bte Hj. Zainal Ariffin
00041 1990 Shahadan Bin Othman
00042 1989 Mohammad Zaidi B. Hj Siwan
00043 1989 Norazam Bin Urif
00044 1980 Zulkifli Bin Suboh
00045 1988 Mohd Fuad B. Hj Sadali
00046 1977 Mohd Zakhuan Bin Mohd Noor
00047 1989 Shamsuhaimy Bin Ismail
00048 1987 Azmy Bin Abdul Wahab
00049 1991 Hasbullah Bin Taib
00050 1989 Nur Arina Bt. Hj Mohd Arifin
00051 1986 Mohd Rani B. Haji Mohd Som
00052 1990 Azrizad Bin Abdul Jalil
00053 1993 Azharuddin B. Isnin
00054 1991 Mohd Syakirin B. Abd Jamal
00055 1983 Sabaruddin Bin Sulaiman
00056 1983 Suhaila Binti Karsa
00057 1987 Mohd Basar Bin Abd Hadi
00058 1974 Ariffin Bin Nawawi
00059 1994 Muhammad Faried Bin Said
00060 1987 Sugiman Bin Johari
00061 1994 Husainee Bin Kamarudin
00062 1989 Othman Bin Zainon
00063 1993 Siti Aminah Bt. Ibrahim
00064 1988 Ramlizal Bt. Ramli
00065 1990 Mohd Rizal B. Ramli
00066 1987 Saifulanuar B. Daud
00067 1992 Mohd Fazlee B. Mohd Rosly
00068 1990 Rozita Binti Hj. Mohd Sani
00069 1976 Omar Bin Taib
00070 1987 Mohd Fairuz Bin Mohamad Kapi
00071 1994 Mohd Iszuan Bin Ramli
00072 1975 Mohd Jamaludin Bin Idris
00073 1992 Noraini Bte Abu Noh
00074 1986 Lim Soon Hek
00075 1977 Sarifah Bte Hj Daud
00076
00077 1990 Roszalanhisham Bin Rosdi
00078 1988 Suhaidi Bin Hussin
00079 1979 Rosiah Binti Haron
00080 1981 Zainal Bin Mohamed
00081 1987 Kamaruzaman Bin Suradi
00082 1974 Rahim Bin Jaafar
00083 1985 Ishak Bin Hashim
00084 1979 Yahya Bin Md Sam
00085
00086
00087
00088 1990 Siti Kamariah Binti Sohar
00089 Normalinda Binti Abd Malik
00090 1984 Nor Zaini Bin Rakiman
00091 1989 Mohd Said Bin Hj. Mohamed Hassan
00092 1986 Nor Azman Bin Ismail
00093 1988 Rizal Bin Abdul Rahman
00094 1993 Haryati Bin Hasbollah
00095 1987 Md Latif Bin Ismail
00096 1979 Rohana Bte Hj Ismail
00097 1989 Ezel Zarizzam Bin Mohd Zain
00098 1990 Mohd Khairuddin Bin Hj. Bakar
00099 1988 Mohd Razaki Bin Mohamad
00100 1990 Zulkifli Bin Md Dewa
00101 1991 Faizel Bin Abd Malik
00102 1991 Mohd Faiz Bin Abd Karim
00103 1990 Salih Bin Khalil
00104 1976 Tajudin Bin Ramli
00105 1977 Habsah Bt. Ahmad
00106 1987 Azizan Bin Hussin
00107 1985 Mohd Idzaruddin Bin Hassan
00108 1985 Abdullah Bin Ibrahim
00109 Ahmad Nordin Bin Masahan
00110 1976 Mohd Azam Bin Salleh
00111 1986 Mohamed Puhad Bin Mohamed Liza
00112 1993 Ahmad Nasihin Bin Sukami
00113 1990 Muhd Nizam Bin Shamat
00114 1985 Asnul Dahar Bin Minghat
00115 1974 Abdul Ghafar B. Haji Baba
00116 1990 Raba’ah Binti Ramly
00117 1977 Nor Azlina Bte Mohd Shah
00118 1978 Aziz Bin Che Man
00119 1978 Mohd Shaari Bin Omar
00120 1978 Supyan Bin Hussin
00121 1978 Ma’arof Bin Sudin
00122 1978 Azhar Bin Ahmad
00123 1985 Noralizah Bte Abu Talib
00124 1977 Zakaria Bin Suboh
00125 1991 Mohd Rizal Bin Apau
00126 1980 Hamedi Bin Zakariah
00127 1980 Zuraida Bin Abdul Rahman
00128 1991 Azrin Hafidz Bin Zainul Abidin
00129 1988 Harnizah Binti Hanza
00130
00131 1986 Samidah Binti Samun
00132 1989 Norazah Bte Rahim
00133 1991 Hanida Bt. Wan Hassan
00134 1974 Shafi’ah binti Ibrahim
00135 1974 Zaifuddin Bin Baharum
00136 1974 Chen Hian Chong
00137 1974 Mohd Yassin Bin Hamzan
00138 1974 Tew Chin Yan
00139 1974 Chua Che Shyan
00140 1974 Chang Chau Liang
00141 1974 Abdul Rahim Bin Alias
00142 1974 Mohd Fawzy Bin A. Wahid
00143 1974 Md. Kasim Bin Jaafar
00144 1974 Abd Wahab Bin Arshad
00145 1974 Mansor Bin Abd Razak
00146 1974 Nasaruddin Bin Md. Sharif
00147 Faridah Bt. Mokhtar
00148 1974 Abd Majid Bin Hussin
00149 1974 Nor Ismail
00150 1975 Ismail Bin Omar
00151 1974 Ahmad Zaini Bin Md. Ali
00152 1974 Zainal Bin Md Salleh
00153
00154 1974 Abdul Aziz Bin Yahya
00155
00156
00157 1995 Nur Amalina Binti Mohd Yusof
00158 1982 Kamarudin Bin Sulaiman
00159 1980 Masduki Bin Mohfot
00160 1976 Mat Som Bin Mahfot
00161 1974 Zailan Bin Ismail
00162 1978 Hasan Bin Jamil
00163 1979 Abdul Rashid Bin Mat Din
00164 1982 Abdul Rashid Bin Daud
00165 1987 Roslan Bin Jasmin
00166 1988 Lisa Turaiza Johari
00167 1987 Suaizan Bin Abdul Jabar
00168 1984 Mohd Nizam Bin Darman
00169 1976 Zubaidah Binti Mohd Yaman
00170 1993 Anisuzila Nasarudin
00171 1978 Horsiah Binti Ahmad
00172
00173
00179 1990 Md Sah Bin Salam
00174 1994 Noraazah Bt Aziz
00175 1996 Mohd Amru Bin Mohd Bahaman
00176 1994 Zitty Sarah Binti Ismail
00177 1984 Cha Chan Kok
00178
00179 1984 Jamilah Binti Tahir
00180 1984 Zahura Bte Abdul Hamid
00181 1989 Jamilah Bt Hj Abbas
00182 1995 Mohd Hazri Bin Ibrahim
00183 1995 Hairul Faizal Bin Misran
00184 1995 Mohd Khairul Nizam Abdul Talib
00185 1986 Mohd Zaid Bin Nasir
00186
00187 1990 Zulyaddin Rosli
00188 1994 Azlinda Binti Abu Samah
00189 Budiman Bin Ahmad
00190 Nasrudin Bin Mohsin
00191 1979 Musa Bin Abd Rahman
00192
00193 1986 Norizam Bin Othman
00194 1977 Suhaimi Bin Jantan
00195 1979 Othman Bin Somadi
00196 1988 Azlan Bin Dalib
00197 1984 Roslan Bin A. Bakar
00198 1984 Yusri Bin Baba
00199 1984 Ramzi Bin Abu Bakar
00200 1988 Hadzmadi Bin Hj Mohamad
00201 1986 Nor Hashim Bin Ismail
00202 1977 Ahmad Suriani Bin Said
00203 1988 Rusnayati Binti Abd Aziz
00204 1976 Zainal Bin Mamat
00205 1988 Mohd Afindi Bin Zainuddin
00206 1985 Asnul Dahar Bin Minghat
00207 1989 Othman Bin Zainon
00208 1977 Normala Binti Ahmad
00209 1977 Zainal Bin Bachik
00210 1977 Mehran Binti Sedit
00211 1984 Abd Hadi Bin Abu Bakar
00212 1979 Zulfaka Bin Othman
00213 1980 Che Mah Binti Hj Kader
00214 1980 Abdullah Bin Hj. Mohd Isa
00215 1979 Zulkarnain Bin Taman
00216 1980 Nor Azman Bin Mohd Noor
00217 1977 Izhan Bin Ishak
00218 1986 Noor Asman Bin Hj Md Jelas
00219 1987 Mohamed Puhad Bin Mohamed Liza
00220 1979 Zakaria Bin Abdullah
00221 1987 Md Latif Bin Ismail
00222 1993 Hanina Halimatusaadiah Bte Hj Hamsan
00223 1979 Azman Bin Ilyas
00224 1979 Norazman Bin Mohd Hussin
00225 1979 Kamarozaman Bin Hj Mehfoz
00226 1979 Ibrahim Bin Ihsan
00227 1989 Abdul Rashid Bin Mat Din
00228 1986 Samidah Binti Samun
00229 1991 Hafizul Hakim Bin Muhid
00230 1991 Muzlita Aini Bt. Abdul Lateh @ Abdul Mutaleb
00231 1976 Mohd Hazri Bin Idris
00232 1976 Mat Din Bin Mahat
00233 1981 Mohd Ali Bin Ibrahim
00234 1982 Abdul Rashid Bin Daud
00235
00236 1989 Nizar Bin Kadir
00237 1987 Filouz Bin Hashim
00238 1978 Ahmad Zaharuddin Bin Salim
00239 1975 Aziz Bin Mohamed
00240 1994 Mohd Zaki Bin Husin
Rosli Bin Abdul Rahim
Puteri Norashikin Binti Abu Bakar
Adham Farshid Bin Talib
Mokhtar Bin Haji Damin
Shamsudin Bin Ali
Ghazali Bin Abd Aziz
Ramli Bin Rahim
Mohd Amin Bin Jiman
Yusof Bin Rosli
Mardziah Binti Abd Hadi
Juita Binti Mohd Isa
Rozimah Binti Tahir
Mohd Sharifuddin Bin Ibrahim
Hasnoul Hisam Bin Mat Hasim
1986 Sheikh Mat Rahim Bin Sheikh Salleh
1986 Md Zawawi Bin Ramli
1986 Azmi Bin Abdul Rahman
1986 Md Yazid Bin Yusop
1986 Zaidan Bin Haji Husin
1986 Zulkarnain Bin Rahmat
1975 Khalid Bin Mohd Yusof
1987 Idzam Hadi Bin Sidek
1987 Sabaruddin Bin Md Sudi
1986 Ahmad Bin Haji Mat Yasin
1986 Anuar Bin Deraman
1986 Anizam Bin Bakar
1986 Mohd Yusof Bin Said
1986 Zamri Bin Khalil
1986 Anuar Bin Sali
1985 Roslan Bin Hassan
1985 Husin Bin Mohamad
1985 Hisham Shah Bin Zaito Ahmad
1986 Kamaruzaman Bin Hussin
1978 Sri Banun Bte Kassim
1978 Jamiah Bte Jaafar
1985 Mohd Faizal Bin Maarof
1986 Helmy Zaidi Bin Abdul Hadi
1987 Palaniandi
1982 Nor Azman Bin Md Ramlan
1987 Rosazle Bin Razali
Mohd Jamri
1988 Sharin Bin Haron
1986 Faizal Bin Abd. Samad
1979 Abd Razak Bin Yunus
Hanafi Bin Sulaiman
1986 Nor Hashim Bin Ismail
1984 Aini Binti Jaafar
Azhar Bin Abdullah
1981 Azmi Bin Mayan
Baharuddin Bin Monshie
1986 Hashim Bin Ismail
1986 Mohd Aznan Bin Harun
1979 Mohd Pozi Bin Musa
1979 Mohd Zen Bin Mohd Musa
1981 Mohd Nor Bin Mohd Yusop
Nor Ismudin Bin Ramli
1984 Nor Ain Binti Mohd Mahpal
Normah Binti Ali
1984 Rosni Binti Koronay
Roslan Bin Hashim
1984 Shafullizan Bin Hashim
1985 Yusoff Bin Tahir
1986 Zariah Binti Muhammad
1979 Zulkiflee Bin Omar
1989 Faizah Binti Mohd Yusof
Norzlin Binti Hashim
Mohd Zake Bin Mohd Yalim
Haji Rahmat Bin Haji Yusof
Ruslan Bin Zainuddin
Ahmad Bin Md Yassin
Mohd Zawawi Bin Ramli
Hanim Bin Laham
Abdullah Bin Haji Othman
Saharudin Bin Borhan

One thought on “Senarai ahli ALTIMA (sebelum 2013)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s