Category Archives: L. Koop ALTIMA

Koop ALTIMA

koop altima

KOOP ALTIMA (Koperasi Alumni Sekolah Menengah Teknik Melaka Selangor Berhad) telah didaftarkan pada 16 Disember 2012 dengan nombor pendaftaran Bil. Daftar B-4-1154 Rujukan SKM.IP(PEND) B-1108(1) di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia.  Surat kelulusan rasmi ialah pada 26 Feb 2013.

koop